Wat doet de onteigeningsdeskundige?


“Als onteigeningsdeskundige taxeer ik de onroerende zaak en bereken ik de totale schadeloosstelling. In overleg met de eigenaar wordt de onderhandelingspositie bepaald. Omdat ik al vele jaren meedraai, heb ik veel kennis en kunde vergaard op dit gebied. Ik weet wat de onderhandelingsmogelijkheden zijn”, geeft Reinders aan. Na mondelinge overeenstemming over de schadeloosstelling adviseert de onteigeningsdeskundige bij het opstellen en controleren van de koopovereenkomst de wijze van oplevering van de onroerende zaak en de inhoud van de notariële akte. “Maar ik zou geen makelaar zijn als ik ook niet kan adviseren bij het vinden/aankopen van een vervangend pand”

Wanneer wordt onteigend?


De Onteigeningswet geeft de overheid de mogelijkheid om eigendommen te ontnemen. Krachtens de Grondwet kan eigendomsontneming geschieden in het algemeen belang (ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting, aanleg wegen/spoorlijnen enz.) en slechts tegen vooraf verzekerde schadeloosstelling. Tot een juridische procedure komt het slechts in een beperkt aantal gevallen. Het overgrote deel van de transacties komt minnelijk tot stand. “In dit minnelijke traject kunnen wij onze toegevoegde waarde bewijzen door de specialisatie van ons kantoor.”

Inschakelen adviseur.

Onze makelaar/onteigeningsdeskundige, de heer Reinders, is sinds 1989 werkzaam op het gebied van onteigeningen. Zijn bestand van opdrachtgevers is door de jaren heen zeer gevarieerd. Zo heeft hij onder andere gewerkt voor Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten. De laatste jaren adviseert hij met name ondernemers en particulieren bij hun (gedwongen) verkoop aan de overheid. Deze verkopen vinden/vondenplaats in het kader van o.a. de HSL, de Betuweroute, Vinexlocaties, aanleg van bedrijventerreinen, aanleg van woningbouwlocaties op kleinere schaal etc.

Hoogste prijs

Gelet op het feit dat wij voor beide partijen adviseren, kunnen wij als adviseur van een ondernemer of particulier goed inschatten hoe hoog het maximaal toe te kennen bedrag zal zijn en onder welke voorwaarden dat voor u het meest interessant is.

No-cure-no-pay

Reinders Makelaardij werkt op "no-cure-no-pay"-basis. De hoogte van onze courtage is veelal gelijk aan de vergoeding die de overheid betaalt voor het inschakelen van een onteigeningsdeskundige.

Wilt u een vrijblijvend gesprek over wat ons kantoor voor u kan betekenen, bel dan naar  010 - 234 14 00. (of stuur ons een e-mail)