Grondverwerving is een primair aspect bij de ontwikkeling van woningbouw of industrie op Vinex- of andere nieuwbouwlocaties en gebeurt veelal in opdracht van gemeentelijke, regionale of rijksoverheden, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.
Verwerving van agrarische en binnenstedelijke locaties vraagt niet alleen om specifieke kennis van onroerend goed, maar ook om een specialistische benadering bij de onderhandelingsproblematiek tussen de betrokken partijen. Ook op dit gebied beschikken wij over een gedegen expertise.